Srovnání nutričních hodnot javorového sirupu a medu

Med vs. Javorový sirup - dopad na zdraví a srovnání výživových hodnot

Med a javorový sirup jsou dvě nejoblíbenější sladidla na světě. Není pochyb o tom, že tyto dva jsou zdravější než třtinový cukr, 
ale který z nich je lepší volbou? Oba jsou přírodními zdroji cukrů, určitých minerálů a vitamínů. Zde probereme jejich konkrétní
nutriční složení a jaké mají účinky na lidské zdraví.
Rozdíly "ve výrobě"

Jak je všeobecně známo, med vyrábí včely a také některý hmyz podobných druhů. Včely v přírodě produkují med pro použití
v zimě nebo v době nedostatku. Nejdříve včely extrahují nektar v tekuté formě z kvetoucích rostlin a ukládají jej do svého
žaludku,kde dochází ke změně složení nektaru a mísí se s enzymy, které mění i jeho strukturu. Včely se později vrátí do úlu
a předají med další včele tak, že ho vyvrhnou do tlamy druhé včely. Takto se pokračuje, dokud med nedoputuje do plástve.
Poté včely cirkulují vzduch v plástu pomocí vlastních křídel, aby se odpařila voda, kondenzoval med a později plást utěsní
včelím voskem. Chuť a textura medu se může lišit v závislosti na druhu květu, ze kterého byl nektar nasbírán. Na druhou stranu javorový sirup nevyžaduje pomoc hmyzu a získává se ze stromů - proto se javorový sirup hodí
k veganské stravě. Nejběžnějšími stromy, ze kterých můžeme získat javorový sirup, je Javor stříbrný a Javor černý,
někdy se však používá i Javor červený. Na jaře tyto stromy produkují pod svou kůrou sladkou mízu, která se shromažďuje
pomocí kohoutků navrtaných přímo do stromu a poté se přepouští do nádrží. Později se míza odpaří, aby se zkondenzovala
a vznikl Javorový sirup jaký známe.

Rozdíly ve skladování
V závislosti na podmínkách skladování může med měnit barvu a strukturu, často krystalizuje. Jsou to však přirozené změny 
a neznamenají, že se med zkazil. Med totiž nemá žádné datum spotřeby. Javorový sirup je díky své hustotě náchylnější k růstu plísní. Neotevřenou láhev javorového sirupu lze uchovávat neomezeně
dlouho; po otevření jej však můžete používat zhruba rok. Neotevřené lahve javorového sirupu by měly být skladovány na
suchém a chladném místě. Po otevření doporučujeme skladování v chladničce.

Rozdíly ve výživových hodnotách
Jedna porce medu je jedna polévková lžíce, což odpovídá 21 g medu, zatímco porce javorového sirupu je čtvrt šálku, což 
odpovídá 83 g. Med obsahuje více kalorií, bílkovin a sacharidů, včetně vlákniny, cukrů a čistých sacharidů, ale neobsahuje tuky.
Javorový sirup obsahuje malé množství tuků. Obě potraviny neobsahují cholesterol. Glykemický index javorového sirupu je nižší než u medu. Průměrný glykemický index sedmnácti druhů medu je 61, zatímco
glykemický index javorového sirupu je 54.Med je správnou volbou pro nízkotučnou dietu, zatímco javorový sirup je preferován
pro nízkokalorické, nízkosacharidové diety a diety s nízkým glykemickým indexem. Je však třeba vzít v úvahu významný rozdíl
v průměrné velikosti porcí medu a javorového sirupu. Vitamíny Med je bohatší na vitamíny B3, B5 a B6 a obsahuje také vitamín C a folát, zatímco javorový sirup ne.
Naopak v javorovém sirupu je vitamín, který v medu není: vitamín B1. Javorový sirup má také vyšší obsah vitamínu B2. Obě potraviny zcela postrádají vitamín D, vitamín A, vitamín E, vitamín K a vitamín B12.

Minerály

Med je bohatší na železo, měď a fosfor. Na druhou stranu javorový sirup obsahuje více vápníku, hořčíku, zinku a draslíku. 
Med má nižší obsah sodíku.


Jak javorový sirup, tak med mají potenciál chránit buňky před oxidačním poškozením a mají pozitivní vliv na kardiovaskulární 
onemocnění, rakovinu a další stavy. Bylo zjištěno, že tmavší javorový sirup má silnější antioxidační schopnosti ve srovnání
s čirým javorovým sirupem. Jedna z antioxidačních sloučenin nalezených v javorovém sirupu se nazývá glucitol-core obsahující
gallotanin (GCG). O konkrétních sloučeninách, které jsou zodpovědné za antioxidační schopnosti medu, toho není moc známo.
S největší pravděpodobností je to ale způsobeno složením fenolických a flavonoidních kyselin. Různé druhy medu z různých
květinových zdrojů mají různé antioxidační schopnosti v důsledku jejich individuálních fenolických
profilů. Dalšími sloučeninami odpovědnými za antioxidační kapacitu mohou být peptidy, organické kyseliny, enzymy, produkty
Maillardovy reakce a potenciálně další minoritní složky. Ať už je mechanismus jakýkoli, bylo prokázáno, že med má schopnost
chránit člověka před oxidačním stresem.
Dlouhodobá konzumace medu má potenciál snížit kardiovaskulární rizikové faktory. Bylo prokázáno, že snižuje celkovou
hladinu cholesterolu a lipoproteinů s nízkou hustotou u jedinců s nadváhou. Med také snižuje hladinu C-reaktivního proteinu
v krvi, který je spojován se srdečními rizikovými faktory a zánětem.Všechny přidané cukry však mohou hrát roli při rozvoji
aterosklerózy, hypertenze, onemocnění koronárních tepen, kardiomyopatie, srdečního selhání a srdečních arytmií; med
a javorový sirup by proto měly být konzumovány s mírou.
Co na to diabetes?

Med i javorový sirup mají přirozeně vysoký obsah cukrů. Javorový sirup má nízký glykemický index 54, zatímco glykemický 
index medu 61 je o něco vyšší, což z medu dělá potravinu se středním glykemickým indexem. V jedné studii med snižoval triglyceridy u pacientů s hypertriglyceridémií a redukoval lipoproteiny s nízkou hustotou u pacientů
s hyperlipidémií; umělý med měl však opačné účinky. Med také snižoval homocystein a C-reaktivní protein u normálních
a hyperlipidemických subjektů. Ve srovnání se sacharózou a dextrózou způsobil med nižší zvýšení hladiny glukózy v plazmě.
Jiná studie dospěla k závěru, že dlouhodobá konzumace medu může pozitivně ovlivnit tělesnou hmotnost a hladinu krevních
lipidů u diabetiků. Může však také zvýšit hladiny hemoglobinu A, proto se u pacientů s diabetem doporučuje konzumace medu
se zvýšenou opatrností. Med také zvyšuje hladiny zinku a mědi, které jsou důležité pro metabolismus inzulínu a glukózy. Výše zmíněná antioxidační
sloučenina nacházející se v javorovém sirupu, nazvaná glucitol-core obsahující gallotanin (GCG), má také potenciální
antidiabetické inhibiční a antiglykační vlastnosti na α-glukosidázu. Dalšími chemickými látkami, které javorový sirup obsahuje
a které mohou napomáhat jeho antidiabetickým vlastnostem, jsou polyfenolické lignany a fytohormon abscisová kyselina
a její deriváty. Studie zjistily, že javorový sirup je zdravější náhražkou sladidla místo sacharózy kvůli nižšímu glykemickému indexu.
Javorový sirup může mít také schopnost inhibovat vstřebávání glukózy z tenkého střeva, čímž zabraňuje zvýšení hladin
glukózy v plazmě, a proto potenciálně pomáhá předcházet diabetes mellitus 2. typu. Závěrem lze říci, že med a javorový sirup jsou lepšími možnostmi použití místo zpracovaných cukrů; vysoký obsah cukru
však znamená, že je třeba je používat opatrně a střídmě.
Med vs. rakovina

I když med a javorový sirup mají vysoký obsah cukrů, které jsou považovány za karcinogenní, mají potenciální protirakovinné 
vlastnosti díky dalším chemikáliím, které obsahují. Jedna studie zjistila inverzní vztah mezi javorovým sirupem a kolorektálním karcinomem. Javorový sirup může inhibovat
buněčnou proliferaci a invazi potlačením aktivace AKT, a stát se tak potenciálně vhodnou fytomedicínou pro kolorektální
karcinom s méně nežádoucími účinky než tradiční chemoterapie. Extrakty z javorového sirupu a čistý javorový sirup,
zejména tmavé, prokázaly in vitro selektivní antiproliferativní aktivitu proti buňkám rakoviny prostaty, plic, prsu a kolorekta. Med může být potenciálně použit jako chemopreventivní a terapeutická léčba rakoviny. Předpokládá se, že med může
inhibovat buněčnou proliferaci, indukovat apoptózu a zastavení buněčného cyklu. Med byl zkoumán jako účinný proti rakovině
močového měchýře, prsu, děložního čípku, kolorektálního karcinomu, ledvin, prostaty, endometria a leukémii.
Pozor na alergii na med
Alergie na med je velmi vzácná; takové popsané případy však byly. Předpokládá se, že hlavními alergeny způsobujícími tuto 
alergii jsou pylové proteiny (Compositae pyl) z rostlin a žlázové proteiny produkované včelami. Propolis, který lze nalézt ve
včelím vosku, je také známý jako kontaktní alergen. Příznaky alergie na med se mohou objevit, když alergik konzumuje med
nebo se ho dotýká. Ty mohou zahrnovat orální alergický syndrom, svědění, otok a zarudnutí úst, nevolnost, zvracení, průjem,
kožní vyrážky a další příznaky. Alergie na javorový sirup je také poměrně neobvyklá, ale může se objevit. Lidé, kteří jsou alergičtí na javorový sirup, mají vyšší
pravděpodobnost, že budou alergičtí na pyl nebo mízu javoru. Příznaky jsou podobné jako u alergie na med.

Med může obsahovat bakterie způsobující botulismus kojenců, proto není povoleno, aby med konzumovaly děti mladší 
12 měsíců. Je bezpečný pro děti ve věku jednoho roku a starší. Také se doporučuje omezit konzumaci medu na 6 polévkových
lžic (25 gramů) denně pro ženy a 9 polévkových lžic (38 gramů) pro muže kvůli vysoké koncentraci cukru. Je lepší se vyvarovat podávání kojenců i javorového sirupu, kvůli vysoké koncentraci cukru.

Zdroj: https://foodstruct.com/compare/honey-vs-syrups-maple